Thử Thách Toán Học  (Unlimited money,Mod) for Android 3.4

Thử Thách Toán Học (Unlimited money,Mod) for Android 3.4 (100%Working)

App Information of Thử Thách Toán Học

App Name Thử Thách Toán Học
Package Name net.saishin.mathone
Version
Rating ( 199 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Educational, Games
Developer

Description of Thử Thách Toán Học (Unlimited money,Mod) for Android 3.4

Chào mừng bạn đến với Thử Thách Toán Học.

Với mục tiêu rèn luyện trí não, tính nhẩm nhanh. Chúng tôi thiết kế các phép tính toán rất khoa học dựa trên nền tảng là chơi game với nhiều cấp độ khác nhau:

Cấp độ 1: Tính toán nhanh 30 phép tính trong vòng 60 giây.

Cấp độ 2: Tính toán nhanh 40 phép tính trong vòng 60 giây.

Cấp độ 3: Tính toán nhanh 50 phép tính trong vòng 60 giây.

App là nơi tuyệt vời để rèn luyện trí não, tránh các bệnh lãng trí ở người già, và cực tốt cho các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện tính toán.

Mọi Thắc mắc liên hệ: [email protected]
Welcome to the Math Challenge.

With the goal of brain training, quick mental arithmetic. We design very scientific calculations based on gaming with different levels:

Level 1: Quickly calculate 30 calculations in 60 seconds.

Level 2: Quickly calculate 40 calculations in 60 seconds.

Level 3: Quickly calculate 50 calculations in 60 seconds.

App is a great place to train the brain, avoid dementia in the elderly, and extremely good for students and students to practice calculating.

All Inquiries contact: [email protected]
Mathone V3.4
1. Chinh sua cong cu nang xu

Game id: net.saishin.mathone