TV Kvíz  (Unlimited money,Mod) for Android

TV Kvíz (Unlimited money,Mod) for Android (100%Working)

App Information of TV Kvíz

App Name TV Kvíz
Package Name com.honzales.kviz
Version
Rating ( 237 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Games, Trivia
Developer

Description of TV Kvíz (Unlimited money,Mod) for Android

Otestujte své vědomosti na tisících poučných, zábavných a občas kuriózních otázek z mnoha oblastí včetně hudby, literatury, televizních seriálů, vaření, přírodovědy, zeměpisu, motorismu a mnoha dalších.

Abyste vyhráli, nestačí pouze vědomosti, musíte prokázat i taktické dovednosti vybíráním těch správných políček na herní ploše, podobně jako v televizním AZ-kvízu.

Hrát budete proti počítačem řízeným protivníkům, jejichž schopnosti správně zodpovědět otázku však odrážejí schopnosti člověka, kterého zastupují.
Test your knowledge on thousands of instructive, entertaining and sometimes quaint questions from many areas including music, literature, television series, cooking, science, geography, motoring and many more.

To win, not just knowledge, you have to prove tactical skills by selecting the right boxes on the game board, just like in the TV AZ quiz.

Playing against computer-controlled opponents whose ability to properly answer the question reflects the skills of the person they represent.
– nový typ sezóny (Karibik) pro mistry
– úprava úvodní kvalifikace
– oprava map pokladů

Game id: com.honzales.kviz